Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1)

Samo še do konca julija je čas za oddajo  pobud.


30. maj 2019

Občina Hrpelje – Kozina je v letu 2018 pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1). Vso zainteresirano javnost pozivamo, da oddajo pobude oziroma svoje predloge s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe zemljišč ali spremembe prostorsko izvedbenih pogojev.

Razvojne pobude bo Občina Hrpelje – Kozina zbirala do vključno 31. julija 2019. Pobude, prejete po preteku navedenega roka (31. 7. 2019), ne bo mogoče obravnavati v tem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Pobude, podane do 27.2.2015, so bile obravnavane v postopku uveljavljenega občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina. V tem primeru je potrebno preveriti, ali je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem je potrebno podati novo pobudo. Pobude podane po 28.2.2015, so že evidentirane in ponovna oddaja pobude ni potrebna.
Pobude, podane po datumu 28.2.2015 in vse na novo prejete pobude do vključno 31. 7. 2019 bodo vključene v pripravo strokovne podlage t. i. Analiza razvojnih pobud. Analiza bo opredelila, ali je pobuda z vidika zakonodaje in z vidika varovalnih režimov sprejemljiva ali ne. V primeru sprejemljivosti bo pobuda vključena v osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, v zadevi navedite: »Pobuda OPN«. Občina je v ta namen pripravila tudi obrazec pobude, ki je pripet temu dopisu.

Za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu se zaračuna taksa v skladu z Odlokom o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina in stroških lokacijske preveritve (Uradni list RS št. 20/19).

POBUDA – obrazec

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane