Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni poziv za kandidate za občinsko volilno komisijo

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hrpelje-Kozina objavlja javni poziv za predloge za kandidate za predsednico/predsednika in članice/člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike za naslednji štiriletni mandat. Predloge za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike lahko podajo politične stranke, druge organizacije v občini in občani.

Predsednik in namestnik občinske volilne komisije se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.

Rok za oddajo predlogov za predsednika in člane občinske volilne komisije in njihove namestnike je četrtek, 28. junij 2018 do 12. ure – PREPOZNIH PREDLOGOV KOMISIJA NE BO OBRAVNAVALA.

Predlogi se na Občino Hrpelje-Kozina predložijo:

  • v pisni obliki po pošti na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali
  • osebno na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali
  • po elektronski pošti na naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Peter Boršič, l.r.

OBRAZCI: Javni poziv

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane