Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parceli št. 3194/1 k.o. Hrpelje

Elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parceli št. 3194/1 k.o. Hrpelje bo od 10.05.2019 do vključno 24.05.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 24.05.2019, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

javno naznanilo

Elaborat lokacijske preveritve

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane