Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560)

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Domodom gradbeništvo, nepremičnine in svetovanje d.o.o., Obala 114, 6320 Portorož, številka projekta: 2/2017 za datumom september 2020, dopolnitev 23.11.2020.

Območje elaborata obsega zemljišče s parc. št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560).

Gradivo iz prve točke bo od 11.1.2021 do vključno 25.1.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina. Možen je vpogled v gradivo v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

Javnost ima v času javne razgrnitve možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za javno objavljenih stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javno naznanilo

Elaborat:

01_LP_JAKSETIČ_dop 23.11.2020

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane