Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina – 3. objava

Objavljamo:

JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina.

Povezava do razpisa: Javni razpis – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine – tretja objava

Rok zbiranja ponudb: 3. avgust 2021 do 10h.

Priloge:

Osnutek pogodbe: Osnutek pogodbe

Osnovni podatki nepremičnin:

Projekt arhitekture PZI*:

Popis del:

Popis del je narejen za tipski objekt, investitor lahko sledi popisu oziroma ga lahko prilagodi svojim potrebam v okviru izdanega gradbenega dovoljenja.

Obvezna razlaga 5. točke, III. pogoji javnega razpisa (Javni razpis – Javno zbiranje za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine), stran 4 (objavljeno 9. 10. 2020): Obvezna razlaga

 

*posamezno zemljišče oz. objekt ima izdelan tudi PZI projekt. Na ta način lahko bodoči imetnik stavne pravice (kupec) praktično takoj po vknjižbi prične z gradnjo. Občina sicer ne pogojuje, da mora biti objekt izveden v skladu z izdelanim PZI. Posamezne prilagoditve izvedbe pa morajo biti ustrezno projektno obdelane in dopustne.

Zainteresirani naj se predhodno informirajo o možnostih financiranja projekta pri svojih posojilodajalcih. 

Simbolične slike predvidenih objektov:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane