Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Hrpelje – Kozina za leto 2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Hrpelje – Kozina in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (UKREP 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

Rok za predložitev vlog je do vključno 30.9.2015.

Javni razpis

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Nova zaposlitev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Samozaposlitev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane