Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naročilo: Dobava vrtne opreme

Hrpelje, 11. 2. 2022

Spoštovani,

Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 , 14/18 in 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: “Dobava vrtne opreme” .

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2,  najkasneje do 21. 2. 2022, do vključno 9:00 ure po krajevnem času. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Obvestilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN000838/2022-W01  z dne 11. 2. 2022 in v sistemu e-JN pod oznako JN-10901.

S spoštovanjem.                                                                                                    

Saša Likavec Svetelšek, županja

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna-dokumentacija

Njivce oprema – popis

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane