Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP na zemljiščih št. 2931/5, 2932/10, 2932/11, 2932/12, 2932/13, 2929/2, 2929/1, 2932/8, 2933/1, vse k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, številka projekta: 008/2021 za datumom marec 2021.

Območje elaborata obsega zemljišča s parc. št. 2931/5, 2932/10, 2932/11, 2932/12, 2932/13, 2929/2, 2929/1, 2932/8, 2933/1, vse k.o. Hrpelje (2560).

Gradivo iz prve točke bo od 17.6.2021 do vključno 1.7.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina. Možen je vpogled v gradivo v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 680 01 50.

Javnost ima v času javne razgrnitve možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za javno objavljenih stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javno naznanilo

ELABORAT:

21-08 Eurospin Kozina – lok preveritev

21-08 Eurospin Kozina – lok preveritev

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane