Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1) in Okoljskega poročila

Datum: 25.7.2022

Županja občine naznanja javno razgrnitev:

  • dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina (v nadaljevanju: sdOPN1), ki ga je pod št. 777-20 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o. Ajdovščina in
  • Okoljsko poročilo za sdOPN1 v Občini Hrpelje – Kozina, ki ga pod številko 362/21 izdelal BOSON d.o.o. in LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 1.8.2022 do vključno 31.8.2022 javno razgrnjeno v prostorih  Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v poslovnem času občinske uprave) ter na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si/objave/).

III.

Javna obravnava bo 24.8.2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

IV.

SdOPN1obsega spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela prostorskega načrta.

V.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 31.8.2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si , pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “sdOPN1 – pripombe”.

javno naznanilo

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane