Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za izvedbo gradnje gospodarske javne infrastrukture – ceste na nepremičninah parc. št. 4111/4 in 4110/6, vse k.o. Prešnica (2558). Javna razgrnitev poteka od 18.9.2020 do vključno 2.10.2020.

javno naznanilo

predlog sklepa

grafika

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane