Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

!! OPOZORILO: termin za izvedbo javnih obravnav bo spremenjen!!

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja obvešča, da bodo termini javnih obravnav, ki so navedeni v javnem naznanilu, spremenjeni – javne obravnave, ki so predvidene v naslednjem tednu, se bodo izvedle predvidoma v zadnjem tednu javne razgrnitve, med 8. 11. in 12. 11. 2021.
Ministrstvo bo posredovalo dopolnjeno javno naznanilo.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev:

 • Študije variant/ predinvesticijske zasnove za spremembe in dopolnitve DLN za II. tir železniške proge Divača-Koper (št. projekta: 2020/DPN-074, avgust 2021, izdelal Urbis d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: študija variant);
 • okoljskega poročila za državni prostorski načrt za dvotirnost železniške proge Divača-Koper (št. projekta 1454-20-OP, maj 2021, izdelal Aquarius d.o.o.)
 • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

 Gradivo iz prejšnje točke bo od 13. oktobra 2021 do 12. novembra 2021 javno razgrnjeno:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
 • v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,
 • v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
 • v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
 • v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) in na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo.

Javne obravnave bodo potekale:

 • v ponedeljek, 18. oktobra 2021, s pričetkom ob 16.00 uri, v sejni dvorani Pretorske palače, Titov trg 3, Koper,
 • v torek, 19. oktobra 2021, s pričetkom ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,
 • v sredo, 20. oktobra 2021, s pričetkom ob 16.00 uri, v Vaškem domu, Klanec pri Kozini,
 • v sredo, 20. oktobra 2021, s pričetkom ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 12. novembra 2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
 • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom » SD DLN za II tir Divača – Koper«,
 • elektronsko na naslov: mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »SD DLN za II tir Divača -Koper«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

Javno naznanilo

Povzetek_za_javnost

Obrazec_za_pripombe_in_predloge

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane