Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

JAVNO ZBIRANJE PRIJAV – oddaja »njivc« v najem

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS), 35. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO ZBIRANJE PRIJAV –oddaja »njivc«  v najem  – projekt »Ureditev njivc za lokalno samooskrbo« – LAS v Hrpeljah.

 

Razpisna dokumentacija

Prijavni-obrazec-priloga 1

Pooblastilo -priloga 2

Izjava – priloga 3

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane