Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v najem (parc.št. 3228/20, k.o. Hrpelje)

Številka: 3528-3/2018-2
Datum: 5. 3. 2018

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo prostora v najem. Prostor se nahaja v kletnih prostorih občinske stavbe z identifikacijsko številko 2560-50, na parc.št. 3228/20 k.o. Hrpelje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane