Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 46560-116/2000-2
Datum: 28.11.2014

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi naposredne pogodbe za prodajo parc. 2894/28, 2894/27 k.o. Draga.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 30 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina ter na e-oglasni deski upravnih enot.

Glej ponudbo o prodaji kmetijskega zemljišča (št: 339-261/2014-3): https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska/iskanjeObjave.euprava

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane