Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – del zemljišča parc. št.3065/60, 3065/61 in 3065/62 in namere o sklenitvi služnostne pogodbe za parc. št. 2615/42 (k.o. Hrpelje)

Številka: 478-54/2017-2
Datum: 15. 12. 2017

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013, 10/14 in 58/16) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št.3065/60, 3065/61 in 3065/62 in

NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE

za namen izgradnje komunalnih priključkov na parc.št. 2615/42  k.o. Hrpelje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane