Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (k.o. Hrpelje, parc. št. 3065/54)

Številka: 478-24/2018
Datum: 26. 06. 2018

V skladu s 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 3065/54  k.o. Hrpelje (2560). Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane