Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe (parc. št. 2398/81 in 2398/82, obe k.o. Ocizla)

Številka: 351-39/2017-3
Datum: 14. 11. 2017

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013, 10/14 in 58/16) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE SLUŽNOSTNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na parc. št. 2398/81 in 2398/82, obe k.o. Ocizla (2557). Za vzpostavitev služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane