Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Osnutek strategije razvoja in trženja turizma destinacije Krasa in Brkinov 2022-2028

Štiri kraške in brkinske občine smo pristopile k pripravi Strategije razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022–2028. Pri pripravi tega pomembnega razvojnega dokumenta je ključno sodelovanje deležnikov v turizmu. Že pri analizi stanja smo izvedli več delavnic po celi destinaciji, kjer je imel vsakdo možnost izpostaviti mnenje in argumente, na podlagi katerih je bil pripravljen osnutek strategije razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini.

Sedaj vas ponovno vabimo k sodelovanju, da podate pripombe na osnutek, kar nam bo v veliko pomoč pri končnem oblikovanju strategije. Osnutek si lahko pogledate na internetni strani www.ora.si pod zavihkom Aktualno ali TUKAJ.

Vabimo, da nam najkasneje do 12. 11. 2021 podate vaše komentarje oz. predloge na katja@visitkras.info.

Občinska uprava

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane