Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav


Javna razprava predloga proračuna za leti 2021 in  2022

Javna razprava predloga proračuna za leti 2021 in 2022

Občina Hrpelje-Kozina obvešča javnost, da poteka javna razprava predloga proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2021 in 2022, od 27.11.2020 do 14.12.2020, do 9.00 ure. Zaintersiranim občanom je zagotovljen dostop do predloga proračuna tudi v prostorih občinske uprave. Rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu  proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2020 je […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-8/2020-2 Datum: 9.11.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

Zbiranje predlogov za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru

Zbiranje predlogov za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vas poziva, da podate pisni predlog za:  Imenovanje sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kopru Obrazložitev: Dne, 2. 11. 2020 je Občinska uprava Občine Hrpelje-Kozina prejela poziv Okrožnega sodišča v Kopru, da se obstoječim porotnikom izteka petletno mandatno obdobje. Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih (Ur.l.RS št. […]

Preberite več ...

JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina – 2. objava

Objavljamo: JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina. Povezava do razpisa: JR – poziv za ustanovitev stavbne pravice v naselju za mlade in mlade družine- 2. OBJAVA Rok zbiranja ponudb: 17. 11. 2020 do 10h. Priloge: OBRAZEC 1 OBRAZEC 2 […]

Preberite več ...

JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina

Objavljamo: JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah  za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina. Povezava do razpisa: Razpis-javno_zbiranje_ponudb Rok zbiranja ponudb: 16.10.2020 do 10h. Priloge: Priloga 3 OBRAZEC 2 OBRAZEC 1 Osnutek pogodbe:Osnutek Pogodbe Osnovni podatki nepremičnin: Parcela 10 Parcela 9 Parcela 8 Parcela 7 Parcela […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Številka: 3528-8/2020-7 Datum:  23. 9. 2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja […]

Preberite več ...


Javna objava predloga Odloka o razglasitvi  Artviže – Cerkev sv. Servula  za kulturni spomenik lokalnega pomena- ZAKLJUČENO

Javna objava predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena- ZAKLJUČENO

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko v roku […]

Preberite več ...

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 26. 8. 2020 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Hrpelje-Kozina (Režijski  obrat »Na stičišču treh […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane