Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-2/2021-2 Datum: 21.1.2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Podaljšan rok: Javni natečaj: Sekretar – vodja režijskega obrata

Podaljšan rok: Javni natečaj: Sekretar – vodja režijskega obrata

Hrpelje, 27. 1. 2021 Zaradi napake pri objavi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je rok za prijavo na spodnji natečaj podaljšan do 2. 2. 2021.   Hrpelje, 21. 1. 2021 Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560)

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Domodom gradbeništvo, nepremičnine in svetovanje d.o.o., Obala 114, 6320 Portorož, številka projekta: 2/2017 za datumom september 2020, dopolnitev 23.11.2020. Območje elaborata obsega zemljišče […]

Preberite več ...


Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami

Gradnja novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami

Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo za “Gradnjo novega nadvoza Rodik na glavni železniški progi št. 60 Divača cepišče Prešnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami”.  Objava na spletni strani Ministrstva:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/gradnja-novega-nadvoza-rodik-na-glavni-zelezniski-progi-st-60-divaca-cepisce-presnica-v-km-7-270-s-povezovalnimi-cestami-201221075002/ Objava na portalu E-naročanje: Gradnja novega nadvoza Rodik

Preberite več ...


Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Številka: 3502-36/2012-11 Datum: 16.12.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Zbiranje predlogov za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru

Zbiranje predlogov za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vas ponovno poziva, da podate pisni predlog za:  Imenovanje sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kopru Obrazložitev: Okrožno sodišče Koper je poslalo dopis s katerim je podaljšalo roke za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Rok za podajo  predlogov se podaljša tako, da poteče  4.1.2021. Občina Hrpelje-Kozina na predhodni […]

Preberite več ...


Javna objava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje – Kozina

Javna objava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje – Kozina

Javna objava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje – Kozina Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane