Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objavObjava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Številka: 478-10/2020-1 Datum: 8.5.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...


Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje – Kozina

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predloga Odloka  o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje – Kozina Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka  o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje – Kozina. V času javne objave je omogočeno […]

Preberite več ...


Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje (2560)

Elaborat lokacijske preveritve bo od 11.2.2020 do vključno 25.2.2020 javno razgrnjen v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si. Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 25.2.2020, […]

Preberite več ...


Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-54/2019-2 Datum: 4.2.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 4. 2. 2020   Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Hrpelje-Kozina (Režijski  obrat »Na stičišču […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane