Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Številka: 351-59/2019-6 Datum: 9.12.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-31/2019-4 Datum: 21.11.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-63/2019-1 Datum:   12.11.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...


Javno naročilo: Čiščenje poslovnih prostorov Občine Hrpelje-Kozina

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina kot naročnik vabi, da oddate svojo ponudbo za ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINE HRPELJE-KOZINA na naslovu Hrpelje, Reška cesta 14, za obdobje od 01.12.2019 do 31.12.2020. Rok za oddajo ponudbe je: 18.11.2019 do 9.00 ure. Povabilo in priloge: Povabilo k oddaji ponudbe Podatki ponudnik -Priloga 1 Ponudba Priloga […]

Preberite več ...

Javna razgrnitvev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitvev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560)

Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560) bo od 28.10.2019 do vključno 11.11.2019 javno razgrnjen v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine. Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 11.11.2019, […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 3327/5 in 3329/4 k.o. Hrpelje (2560)

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 3327/5 in 3329/4 k.o. Hrpelje (2560)

Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 3327/5 in 3329/4 k.o. Hrpelje (2560) bo od 28.10.2019 do vključno 11.11.2019 javno razgrnjen v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine. Javnost ima v času javne razgrnitve, […]

Preberite več ...


Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 31. 7. 2019 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) Občina Hrpelje – Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV. Rok za prijavo je 8 […]

Preberite več ...

Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1)

Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1)

Samo še do konca julija je čas za oddajo  pobud. 30. maj 2019 Občina Hrpelje – Kozina je v letu 2018 pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1). Vso zainteresirano javnost pozivamo, da oddajo pobude oziroma svoje predloge s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi osnovne […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane