Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Razpis za direktorja ORA Krasa in Brkinov

Razpis za direktorja ORA Krasa in Brkinov

Svet zavoda Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« (Uradni list RS št. 124/2004 in 33/16) in v skladu z 20. členom Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, objavlja javni razpis za delovno mesto: Direktorja […]

Preberite več ...


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta: OPPN-003/2018-HK za datumom avgust 2018. Območje OPPN obsega zemljišči s parcelno številko 580 […]

Preberite več ...

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje-Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje)

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje-Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje)

Občina Hrpelje-Kozina vabi k prijavi na javni razpis za podelitev koncesije za DOLB Hrpelje (Uradni list RS, št. 14/2019, z dne 8. 3. 2019) Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija DOLB Hrpelje II Priloge razpisne dokumentacije DIIP DOLB Hrpelje II ELEKTRO in STROJNE IDZ – DOLB Hrpelje Vprašanja in odgovori: 1.   Koncedenta sprašujemo ali je […]

Preberite več ...

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje-Kozina Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe v Občini Hrpelje-Kozina  Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. […]

Preberite več ...


Javna objava predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina Javna objava predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina  Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini […]

Preberite več ...


Proračun 2019, 2020 – Javna razgrnitev

Proračun 2019, 2020 – Javna razgrnitev

Predlog proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2019 in 2020 – Javna razgrnitev Sklep o javni razpravi predloga proračuna OHK za leto 2019 PRORAČUN 2019 – OBRAZLOŽITVE PROR 2019-2020-odh PROR 2019-2020-prih Sklep o javni razpravi predloga proračuna OHK za leto 2020 PRORAČUN 2020 – OBRAZLOŽITVE PROR 2019-2020-odh PROR 2019-2020-prih Priloge: NRP2019-2022 PDF Predlog kadrovskega načrta 2019 […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-1/2019-3 Datum:   18.02.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane