Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-13/2019-8 Datum: 07.06.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478- 23/2019-1 Datum: 3.6.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478- 22/2019-1 Datum: 3.6.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478- 21/2019-1 Datum: 3.6.2019 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev dopolnitve elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica

Javna razgrnitev dopolnitve elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica

Dopolnitev elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica bo od 28.05.2019 do vključno 11.06.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine. Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 11.06.2019, možnost dajati pripombe in predloge […]

Preberite več ...


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina (sdOPN2) bo od 20.05.2019 do vključno 20.06.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina,Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ter na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si/objave. Javna obravnava bo 6.6.2019 ob 16.00 uri v sejni sobi Hrpelje […]

Preberite več ...

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Občine Hrpelje-Kozina objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina Gradivo bo javno razgrnjeno od 20.05.2019 do vključno 20.06.2019 v prostorih Občine Hrpelje – Kozina,Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave ter na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane