Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Podaljšanje roka za vlaganje pripomb in predlogov na predlog proračuna za leti 2021 in 2022

Občina Hrpelje-Kozina obvešča javnost, da podaljšuje rok za vlaganje pripomb in predlogov  k proračunu  Občine Hrpelje-Kozina za leti 2021 in 2022, in sicer do 14.12.2020, do 12.00 ure.

V času javne razprave se lahko podajo pripombe in predlogi k predlogu proračuna Občine Hrpelje – Kozina na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo po pošti na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Zaintersiranim občanom je zagotovljen dostop do predloga proračuna tudi v prostorih občinske uprave.

Predlog Proračuna 2021, 2022, s prilogami

Predlog Odloka proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2021:

ODLOK o proračunu 2021

Predlog Odloka proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2022:

ODLOK o proračunu 2022

Posebni del,  splošni del, obrazložitve 2021, 2022:

Odhodki posebni 2021,2022

Prihodki posebni 2021,2022

Sploš del-2021 2022

Zadolž 2021, 2022

Proračun 2021- Obrazložitve posebni del

Proračun 2021 – Obrazložitve splošni del

Proračun  2022- Obrazložitve posebni del

Proračun 2022- Obrazložitve splošni del

Priloge proračuna 2021,2022:

Načrta ravnanja s stvarnim premož 2021 2022

Kadrovski načrt

NRP do 2024

NRP do 2025

Predlogi sklepov:

Predlogi sklepov proračun 2021,2022

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane