Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Povabilo k oddaji ponudbe – Dobava pisarniškega materiala Občine Hrpelje-Kozina

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina kot naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA OBČINE HRPELJE-KOZINA na naslovu Hrpelje,  Reška cesta 14  za obdobje od 1. 02. 2021 do 31. 12. 2022 (2 leti). Rok za oddajo ponudbe je: 25. 01. 2021.

Povabilo k oddaji ponudbe

Zaradi zamud Pošte Slovenije in drugih COVID-19 ukrepov, bomo ponudbe izjemoma sprejemali tudi preko elektronske pošte. Ponudbe morajo biti ožigosane in skenirane ali digitalno podpisane. Rok za oddajo ponudbe ostaja isti.

Ponudbe pošljete na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si 

V zadevo sporočila napišite: Ponudba za dobavo pisarniškega materiala


* Prosimo bodite pozorni pri izpolnjevanju Priloge 1 (Ponudbe) – navesti je potrebno vrednost ponudbe za 2 leti.

V Prilogi 2 (Specifikacija) pa je navedena povprečna poraba materiala na letni ravni.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane