Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Hrpelje – Kozina – Javna razprava

Številka: 007-3/2015

Datum: 3. 8. 2021

 

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi prvega odstavka 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15 – UPB) v zvezi z 2. točko VI. Poglavja Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) objavlja

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE HRPELJE – KOZINA

 JAVNA RAZPRAVA

 

Spoštovani občanke in občani, člani občinskega sveta in predsedniki krajevnih skupnosti,

 

vabimo vas k podaji predlogov in morebitnih pripomb k predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15; v nadaljevanju Statut).

Predloge podajte do 10. 9. 2021, in sicer na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si  oziroma po pošti na naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Za podrobnejše informacije ali za dodatna pojasnila o predlaganih spremembah in dopolnitvah lahko pokličete na 041/377-058 (Maja Korošec) ali maja.korosec@hrpelje.si.

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Hrpelje – Kozina

Dodatna pojasnila in obrazložitve_7.9.2021

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane