Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo glede spremembe pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2021

Občina Hrpelje – Kozina obvešča, da bo pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2021 prvič v evidenco NUSZ vključila tudi nepozidana stavbna zemljišča. Veliko stavbnih zemljišč v naši občini je nepozidanih, kar otežuje spreminjanje občinskih prostorskih načrtov in vpliva na trg stavbnih zemljišč. Zavezanci, katerim se bo pri odmeri NUSZ upoštevala tudi nepozidana stavbna zemljišča, bodo prejeli informativni izračun NUSZ. Informativni izračun je namenjen preverbi podatkov s strani zavezancev in sporočanje občini morebitne spremembe glede lastništva, drugačnega dejanskega stanja ipd. Zavezanci imajo možnost tudi podaje vloge za spremembo namenske rabe, kar pa ne bo vplivalo na odmero NUSZ za letošnje leto. Po preteku roka 15 dni, bodo podatki o NUSZ poslani pristojni FURS v pripravo odločb za odmero NUSZ.

Občina se je za odmero nepozidanih stavbnih zemljišč odločila zaradi ustvarjanja boljših prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami in posledično vzdržen prostorski razvoj ter morebitno delovanje na trgu zemljišč. Neizkoriščena oziroma nepozidana stavbna zemljišča, ki imajo možnost priklopa na javno komunalno infrastrukturo, so prvenstveno namenjena tistim, ki imajo interes gradnje. V kolikor tega ni, predstavljajo tovrstna zemljišča, težavo pri uresničevanje spremembe namembnosti ali onemogočajo nakup posameznikom, ki si želijo reševati stanovanjski problem, saj je širitev naselja neposredno povezana z deležem nepozidanih stavbnih zemljišč. Prav tako se zaradi pomanjkanja tovrstnih zemljišč na trgu, opazno višajo cene zemljišč. Z odmero NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča bi občina lahko spodbudila trg komunalno opremljenih stavbnih zemljišč.

Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane