Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo o požarni ogroženosti

R A Z G L A S
ZELO VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI
NARAVNEGA OKOLJA

 

Z dne 15. avgusta 2012 do preklica, je na celotnem območju Občine Hrpelje – Kozina razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

 

V obdobjih, ko je razglašena velika ali zelo
velika požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih, je v naravnem okolju
P R E P O V E D A NO
1. Kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj;
2. Puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;
3. Uporabljati naprave in izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.

 

Pri opazovanju in obveščanju o nevarnosti požarov v naravnem okolju morajo sodelovati tudi
lastniki, zakupniki in drugi uporabniki zemljišč, lovske družine, kmetijci in drugi.
Spoštovanje prepovedi nadzirajo in kršitelje kaznujejo Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, gozdarska in kmetijska inšpekcija ter policija. O požaru ali nevarnosti požara
se takoj obvesti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

 

Robert KASTELIC l.r.

Poveljnik Civilne zaščite

 

Zvonko BENČIČ MIDRE l.r.

ŽUPAN

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane