Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo o pobudi za pripravo državnega lokacijskega načrta za izgradnjo avtoceste na odseku Postojna/Divača-Jelšane

 

avt

 

Ministrstva za okolje in prostor nas je obvestilo, da bo v postopku priprave DPN v naslednjem tednu zaprosili nosilce urejanja prostora, torej tudi občine, da podajo smernice k načrtovanim ureditvam.
V tem času ima tudi javnost možnost, da v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor nanjo da predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. 
Pobuda bo na spletnih straneh MOP objavljena najkasneje v petkek, 24. 6. 2011.

 

Povezava do strani Ministrstva: MOP

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane