Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo o razpisu Frontier Cities za sofinanciranje razvoja internetnih aplikacij na področju trajne mobilnosti

Na razpis se lahko prijavijo podjetja (tudi t.i. »start up« podjetja, ki obstajajo manj kot dve leti) in celo fizične osebe, ki delujejo na področju razvoja internetnih aplikacij. Vendar je za fizične osebe potrebno, da pred sklenitvijo pogodbe pridobijo status pravne osebe. Projekti bodo predvidoma trajali eno leto. Za posamezen projekt je namenjenih med 50.000 in 150.000 EUR finančnih sredstev.
Projektni predlogi morajo predstavljati inovativne rešitve razvoja mobilnih aplikacij na področju trajnostne mobilnosti z uporabo FI-WARE tehnologij, ki temelji na »open cloud« infrastrukturi (www.fi-ware.org). Zato so k sodelovanju vabljene tudi lokalne skupnosti, da podajo svoja videnja reševanja problematike trajnostne mobilnosti.
Postopek prijave je dvofazen. V prvi fazi je potrebno na kratko predstaviti idejo (do 10.000 znakov). Rok za oddajo projektnih idej v prvi fazi je 14. januar 2015. V drugi fazi bodo avtorji izbranih projektov povabljeni k pripravi natančnega opisa projekta z delovnim, finančnim in tržnim načrtom. Rok za oddajo projektov v drugi fazi je 14. marec 2015.
Zahteva pri pripravi projekta je, da mora biti ideja oziroma aplikacija razvita v enem letu in ob koncu pripravljena za vstop na trg. Ker se reševanje problematike prometa najbolj odraža v mestih, je zaželeno, da pripravljavci projektnih idej navežejo stike z mesti ali občinami in tako pridobijo informacije o aktualnih problemih in možnih načinih reševanja le-teh.
Postopek priprave in vodenja razpisa vodi s pooblastilom Evropske komisije konzorcij FrontierCities, katerega član je tudi Energetska agencija za Podravje iz Maribora. Posebna značilnost tega razpisa je, da vas konzorcij s strokovnimi sodelavci vodi skozi postopek prijave, vam pomaga z nasveti in priporočili, kako kar najuspešneje pripraviti projektni predlog. Vzpostavljena je podporna pisarna, kamor lahko prijavitelji pošljejo svoja vprašanja in pomisleke v zvezi z razpisom (info@fi-frontierCities.eu in applicants@fi-frontierCities.eu). Na razpis se ne morejo prijaviti lokalne skupnosti. Lahko pa posredujejo svoje želje, ideje in interese na cities@fi-frontierCities.eu in konzorcij jim bo skušal najti projektni predlog, ki bo reševal njihove probleme ali ideje.

Projektom, ki bodo pridobili sofinanciranje bo skupina strokovnjakov FrontierCities prav tako pomagala pri izvajanju projekta. Organizirane bodo delavnice, srečanja in individualne konzultacije tako s področja FI-WARE tehnologij, kot na področju razvoja poslovnih idej in nastopanja na trgu.

Cilja razpisa sta dva:

  • poiskati inovativne rešitve za reševanje konkretnih problemov, s katerimi se srečuje družba na področju prometa in trajnostne mobilnosti in
  • usposobiti kar največ podjetij, da razvijajo inovativne rešitve in da le-te čim prej postavijo na trg oziroma najdejo uporabnike.

Razpis je objavljen na spletni strani www.fi-frontierCities.eu, kjer so objavljeni tudi vsi podporni dokumenti za pomoč pri prijavi.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane