Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Participativni proračun – glasovanje

Uspešno smo zaključili prvo fazo participativnega proračuna, in sicer fazo zbiranja predlogov. Zbrali smo kar 36 projektov, od tega jih je 15 izpolnjevalo zahtevane pogoje.

Komisija v sestavi Breda Filipovič, Peter Boršič, Andrej Bolčič in Romina Poles je pregledala vse predloge z vidika vnaprej določenih kriterijev za oddajo predlogov in jih finančno ovrednotila. Vsi predlogi, o katerih bo v naslednji fazi participativnega proračuna mogoče glasovati, so skladni z zakonodajo in urbanističnimi akti, njihova uresničitev je v pristojnosti občine, nanašajo se na območje občine in so izvedljivi v danem časovnem okvirju (do konca leta 2020) ter ne presegajo sredstev, namenjenih za posamezni predlog. Predlogi projektov, ki so že vključeni v obstoječ načrt investicij, niso bili sprejeti na glasovanje.

Zapisnik komisije (PDF)

Za posamezne predloge lahko glasuje vsakdo, ki ima stalno prebivališče v občini Hrpelje – Kozina in je dopolnil/-a vsaj 14 let. Glasovanje poteka na spletu in tudi fizično. Na spletu lahko glasujete z registracij o na platformi  https://pp.hrpelje-kozina.si, fizično pa v občinskih prostorih na Reški cesti 14 v Hrpeljah, kjer vam bodo naši uradniki ob predložitvi osebnega dokumenta pomagali izvesti glasovanje.

Faza glasovanja se prične 27. 2. 2019 in bo trajala do 6. 3. 2019, zatem pa bodo izglasovani projekti prešli v fazo implementacije, ki jo bo ravno tako mogoče spremljati preko spleta, o njej pa vas bomo obveščali tudi v glasilu.

FIZIČNO GLASOVANJE KAKO POTEKA GLASOVANJE

Prostori občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Sreda, 27. 2. 2019:

7.30 – 11.00 in 12.00 – 16.00

Petek, 1. 3. 2019:

7.30 – 11.00 in 12.00 – 13.00

Ponedeljek, 4. 3. 2019:

7.30 – 11.00 in 12.00 – 15.00

Torek, 5. 3. 2019:

7.30 – 11.00

Sreda, 6. 3. 2019:

7.30 – 11.00 in 12.00 – 13.00

Vsak občan razdeli 120 000 € (vrednost
sredstev, namenjenih participativnemu
proračunu za leti 2019 in 2020) med projekte, za katere si želi, da bi bili izvedeni. Ko porabite vsa razpoložljiva sredstva, vam program to sporoči,
lahko pa svoje glasove še spremenite do 6. 3. 2019 do 23:59:59.

Tistim, ki ste aktivno prispevali k  projektu participativnega proračuna s konkretnimi predlogi, se zahvaljujemo, vse pa vabimo, da se vključite v  glasovanje. Vi najbolje veste, kako
smotrno porabiti 120 000 € v naši občini!

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane