Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Participativni proračun – zbiranje predlogov

Vabimo vas, da izkoristite priložnost, se povežete s sokrajani in sokrajankami, oblikujete svoje predloge in poskrbite za podporo najboljšim projektom. Le vi veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno ter kako ga narediti še bolj prijaznega za življenje.

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti. Ko prebivalci sodelujejo pri odločanju o izvedbi projektov, se izboljša učinkovitost porabe skupnih sredstev z namenom čim boljšega zadovoljevanja potreb občank in občanov. V proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leti 2021 in 2022 bodo predvidena sredstva za participativni proračun. Z uvedbo participativnega proračuna se izboljšuje kakovost življenja občank in občanov, krepita se občutek pripadnosti skupnosti in družbena participacija.

KDO LAHKO SODELUJE?

Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali začasnim bivališčem v Občini Hrpelje-Kozina, ki je dopolnil/-a 14 let.

KAKO SODELOVATI?

S PREDLOGOM PROJEKTA Z GLASOVANJEM ZA PROJEKTE

svoj projektni predlog oddate

na predvidenem obrazcu ali

preko spletnega mesta

https://pp.hrpelje-kozina.si/

svoj glas oddate v prostorih občine

ali preko spletnega mesta

POSTOPEK

Predlagatelji oddajo predloge preko OBRAZCA iz občinskega glasila ali preko aplikacije na spletnem mestu https://pp.hrpelje-kozina.si/ do 21. oktobra 2020. Glasovanje o predlogih bo potekalo preko aplikacije ter glasovnic, ki so objavljene v Občinskem glasilu. Projekte z največjim številom glasov bo občina vključila v proračun, ki ga bo sprejel občinski svet.

POGOJI SODELOVANJA

  • Obrazec lahko vsebuje samo en predlog.
  • Predlog se mora nanašati na območje občine.
  • Izvedba predloga mora biti v pristojnosti občine.
  • Predlog mora biti skladen z zakonodajo, urbanističnimi akti in /ali že sprejetim načrtom investicij.
  • Predlog mora biti izvedljiv v predvidenem proračunskem obdobju.
  • Predvidena vrednost projekta ne sme biti višja od 10.000 €.

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane