Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

POMEMBNO! Sprememba pogojev za brezplačno testiranje

Skladno z Ukrepom št. 176 – 15.04.2021 Regijskega poveljnika Civilne zaščite, se od 15.04.2021 dalje, v okviru izvajanja množičnega testiranja prebivalstva lahko testirajo samo državljani in državljanke, ki imajo urejen status zdravstvenega zavarovanja. Oseb, ki tega statusa nimajo urejenega, se ne vključi v testiranje, ki se izvaja v sklopu aktivnosti Civilne zaščite.


Obrazložitev Ministrstva za zdravje RS:

Splošni presejalni program v skladu z Uredbo obsega množične mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 pri osebah s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in osebah, ki delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Za osebe, ki imajo urejeno zavarovanje, se zahtevek posreduje ZZZS, za tiste, ki zavarovanja nimajo urejenega, pa ministrstvu.

Osebe, ki nimajo izpolnjenega zgoraj navedenega pogoja (prebivališče oziroma delodajalec v Republiki Sloveniji), niso upravičene do brezplačnega testiranja in morajo testiranje plačati same.

Opozarjamo na odgovornost izvajalca, da predhodno preveri upravičenost do brezplačnega testiranja (oseba, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja, mora pokazati dokument, s katerim izkazuje, da ima stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije ali da dela pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji) in da so na zahtevku, ki ga izvajalec posreduje ministrstvu, vključene zgolj nezavarovane osebe, ki izpolnjujejo pogoj iz Uredbe.

Ministrstvo za zdravje bo v primeru dvoma od odgovorne osebe zahtevalo izjavo, ki to potrjuje.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane