Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Preklic Odredbe o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

Županja občine Hrpelje-Kozina izdaja na podlagi 29. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 43. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ob smiselni uporabi Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14),

O D R E D B O
o preklicu Odredbe o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju

  1. S to odredbo se preklicuje Odredba o začasni prepovedi kurjenja v naravnem okolju številka 843-3/2020-1, z dne 16. 3. 2020.
  2. Preklic odredbe začne veljati takoj in se objavi na spletni strani občine.

 

Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Županja Občine Hrpelje-Kozina

Datum: 4. 5. 2020
Številka: 843-3/2020-2

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane