Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razglas zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja

OBČINA HRPELJE-KOZINA
CIVILNA ZAŠČITA

OBVESTILO

o razglasu zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 razglaša zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja:

  • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran,
  • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna v občinah Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka,
  • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica v občinah Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države z 20. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi:

  • kuriti,
  • požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
  • kuriti kresove,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter
  • izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

Gasilska enota bo s preventivnimi obhodi izvajala požarno stražo in opazovanje ter obveščala pristojne organe o kršitvah prepovedi v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

Vsakdo, ki opazi, zve, povzroči ali ga neposredno ogrozi naravna ali druga nesreča oziroma drug pojav ali dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora o tem takoj obvestiti center za obveščanje na telefonsko številko 112.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane