ZAKLJUČENO – Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav – 2018

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Hrpelje-Kozina. Skrajni rok za oddajo vlog je 28. 09. 2018 do 12.00 ure. Javni razpis MKČN 2018 (PDF), Javni razpis MKČN 2018 (Word)  Vloga_OB1.2 Vloga_OB1_SKUPNA1.2 Dogovor