Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Regionalni dogodek o financiranju malih in srednjih podjetij ter inovativnih start-upov

Koper, 1.oktober 2015, ob 9.30, sejna soba Primorske gospodarske zbornice Koper, Ferrarska 2.

Dogodek je namenjen podjetjem, bodočim podjetnikom, start-upom, inovativnim podjetjem, podjetniškim podpornim inštitucijam ter ključnim deležnikom pri financiranju MSP.

Na dogodku bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Ali se ponudba finančnih virov za MSP dovolj hitro prilagaja novim gospodarskim razmeram?
  • Kakšne so možnosti MSP za pridobitev javnih in zasebnih finančnih virov?
  • Kako pridobiti zasebnega investitorja in kdaj je primeren crowdfunding?

Organizatorji: Regionalni razvojni center Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, RRA Zeleni kras, Primorski tehnološki park Nova Gorica.

Dogodek je organiziran v okviru projekta SMART INNO- Inteligentna mreža in trajnostni inovacijski grozd za dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v Jadranu na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) – Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013.

Vabilo in program

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane