Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Režijski obrat

REŽIJSKI OBRAT – RO Na stičišču treh svetov

Režijski obrat Občine Hrpelje-Kozina – RO Na stičišču treh svetov je bil ustanovljen z namenom učinkovitejšega in gospodarnejšega izvajanja nekaterih služb v naši občini. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/2019).

DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA:

  • urejanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov v lasti in uporabi občine;
  • plakatiranje in obveščanje;
  • urejanje in čiščenje javnih površin;
  • urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture in skrb za obratovanje športne infrastrukture
  • urejanje in vzdrževanje pokopališč

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Hrpelje – Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane