Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Sklic 3. redne seje občinskega sveta

Sklicujem 3.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  ČETRTEK   dne 7.02.2019  ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

 

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 2.  redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 27.12.2018

Zapisnik 2. redne seje 27.12.2018-osnutek; Zapisnik 2. redne seje 27.12.2018-končni

4) DIIP – Daljinsko  ogrevanje na lesno biomaso (poročevalec: Golea- Martin Murovec)

Gradivo in predlog sklepa

5) DIIP  Izgradnja vrtca Materija  (poročevalec: Andrej Bolčič)

Gradivo in predlog sklepa DIIP -Vrtec

DIIP Vrtec Materija

6) DIIP- Dozidava PGD Materija – II. Faza (poročevalec: Andrej Bolčič)

Gradivo in predlog sklepa DIIP -PGD Materija

DIIP Dozidava gasilskega doma II. faza

7) Osnutek  Proračuna 2019, 2020

a) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2019- predstavitev in splošna razprava

     Predlog odloka gradivo 2019

ODLOK O PRORAČUNU 2019-doc

SPLOŠNI DEL1-2019 2020

PRORAČUN 2019 – OBRAZLOŽITVE

PROR 2019-2020-odh

PROR 2019-2020-prih

PROR 2019-2020- kred

b) Osnutek  Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2020- predstavitev in splošna razprava

      Predlog odloka 2020-gradivo

ODLOK O PRORAČUNU 2020-doc

SPLOŠNI DEL1-2019 2020

PRORAČUN 2020 – OBRAZLOŽITVE

PROR 2019-2020-odh

PROR 2019-2020-prih

PROR 2019-2020- kred

Priloge proračuna 2019,2020:  

NRP2019-2022 PDF

       Načrt ravnanja z nepremič premož 2019 2020

Predlog kadrovskega načrta 2019 in 2020

c) Predlogi sklepov

Predlog sklepa kadrov načrt

Sklep- Načrt ravnanja z nepremič premoženjem

 8) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina-1.obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)

9) Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (poročevalec: Andrej Bolčič)

Sprememba Odloka organi skupne občinske uprave

10) Sklepanje o potrditvi  Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih ter plana za leto 2019 (poročevalec: Rajko Leban-dir. Golea in Andrej Bolčič)

Gradivo- Obrazložitev in sklep LEK-a 2018, 2019

Letni izvedbeni načrt 2019 Občina Hrpelje-Kozina

Priloga 3 Letno poročilo 2018

11) Informacija o izvedenih aktivnostih OHK v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma in potrditev akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega turizma v OHK 2018 – 2020 (poročevalka: Ester Mihalič)

Gradivo akcijski načrt – obrazložitev, sklep

Priloga akcijski načrt ohk za OS

12) Sklepanje o oprostitvi plačila komunalnega prispevka (poročevalec: Epik- Matjaž Andrejašič in Mitja Dodič)

Gradivo-oprostitev pl kom prispevka

Predlog sklepa-oprostitev plačila komu prispevka

13) Predlog sklepa- Plan sej za leto 2019

Sklep plan sej OS 2019

14) Razno


Zvočni posnetek seje

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane