Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Sklic 5. redne seje občinskega sveta

Sklicujem 5.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina , v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  SREDO   dne 15.05.2019  ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 26.03.2019

Zapisnik 4. redne seje 26.3.2019

4.) Odlok o ustanovitvi režijskega obrata-2. obravnava (poročevalec: Romina Poles, Ester Mihalič)

Odlok režijski obrat 2. branje

5.) Pravilnik o  sofinanciranju  letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje-Kozina (poročevalka: Ester Mihalič)

Pravilnik letovanje

6.) Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe- Urejanje in vzdrževanje pokopališč v OHK za leto 2018 (poročevalec: predstavnik KSP d.d.  Milan Vitez )

Letno poročilo pokopališča

Sklep letno poročilo pokopališča

7.) Seznanitev z Letnim poročilom koncesionarja – Zbiranje in prevoz Komunalnih odpadkov (poročevalec: predstavnica KSP d.d.  Vlasta Kukanja)

Letno poročilo-zbiranje odpadkov

Sklep letno poročilo odpadki

8.) Povračilo stroškov volilne kampanje (poročevalka: Romina Poles)

Povračilo stroškov volilne kampanje 2018

9.) Cenik o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2019/2020 (poročevalec: Vasja Valenčič)

cenik športne dvorane 2019-2020 + sklep.doc

10.) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

ZR 2018-OBČINSKI SVET-obrazlož

Zaključni račun- Odlok

ZR 2018-SPLOŠNI-MF

ZR 2018-POSEBNI DEL-MF ZR 2018

Predlog sklepa

11.) Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (poročevalec: županja)

Obrazložitev sklep kodeks

12.) Navodila za predstavnike občine Hrpelje Kozina v organih upravljanja javnih zavodov (poročevalec: županja)

Navodila za predstavnike občin v organih upravljanja

13.) Razno

Pobude in vprašanja:

Pobuda Ministrstva za okolje in prostor za postavitev sežigalnice

Pobuda za postavitev sežigalnice

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane