Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Soglasje k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba

Opis postopka

Prvi korak je ta, da se kot najemnik oziroma njegov pooblaščenec oglasite pri nas in izpolnite vlogo za pridobitev soglasja za izvedbo del. Obrazec lahko dobite tudi na naši spletni strani. Na njem izpolnite podatke o lokaciji groba, o najemniku groba in o izvajalcu del ter označite, katera dela se bodo izvajala. Pri tem gre lahko za odstranitev, popravilo ali postavitev spomenika, robnikov, okvirja, ograje, krovne plošče, betonske podloge, talne ali stenske obloge ali ureditev groba po pogrebu.
Za postavitev novih nagrobnih obeležij priložite še skico ali jo narišite na hrbtni strani obrazca. Vam ali vašemu pooblaščencu nato izdamo dovoljenje za izvršitev kamnoseških del. V dovoljenju je poleg drugega navedeno, pod katerimi pogoji so dela dovoljena (kdo in kdaj lahko dela, kam se odlagajo odpadki itd.).

Potrebne priloge:

  • Za postavitev novih nagrobnih obeležij skica postavitve.

Taksa:

Taksa 22,60 EUR (Tar. št. 1 in 3 po Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)

Podatki za plačilo:

  • IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
  • referenca: 11 75345-7111002
  • namen plačila: Plačilo upravne takse
  • koda namena: OTHR
  • ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za izdajo

15 dni od prejema vloge

Kontaktna oseba

Romina Poles
(05) 620 53 90, romina.poles@hrpelje.si


Vloga za izdajo soglasja k postavitvi ali obnovi spomenika ter ureditvi groba

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane