Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uvedba upravne takse pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč

Izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišč je do 16.3.2015 takse prosto. S ponedeljkom, 16.3.2015, bodo občine zaračunavale upravno takso vlagateljem potrdil o namenski rabi zemljišč v znesku 22,66 EUR.
Upravna taksa se bo po novem zaračunavala na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ- ZUUJF, ki je bil v Državnem zboru sprejet dne 28.2.2015 in stopi v veljavo s 16.3.2015.
Zakon tudi določa, da je na enemu zahtevku za izdajo potrdila o namenski rabi lahko največ deset parcel in da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane