Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Tečaj – Varno delo z motorno žago

Občina Hrpelje-Kozina in Zavod za gozdove bosta organizirala tečaj varnega dela z motorno žago. Tečaj bo potekal dva dni, in sicer 6. in 7. septembra 2018. Prvi del tečaja bo predvidoma v vaškem domu v Hrpeljah, drugi del pa na gozdnem delovišču v okolici Tubelj pri Hrpeljah. Poudarek tečaja je na varnem delu z motorno žago. Zainteresirane vabimo, da oddajo izpolnjeno prijavnico (v prilogi – Izjava fizične osebe) na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana.

Usposabljanje za varno delo z motorno žago poteka v obliki dvodnevnega tečaja. V prvem delu poteka splošni del teoretičnega dela usposabljanja, kjer je predstavljen naravovarstveni vidik gospodarjenja z gozdovi vključno z informacijami o gozdno gospodarskem načrtovanju in vsebinami povezanimi z varovalnimi in zavarovanimi območji (Natura 2000). Poseben poudarek je dan tudi na podnebno okoljske vsebine, ki vključujejo tako problematiko podnebnih sprememb in ujm kakor tudi okoljski vidik izvajanja del v gozdovih.

Drugi del teoretične dela usposabljanja je namenjen vsebinam glede pravilne izbire in vzdrževanja motorne žage, pravilnim tehnikam dela pri delu z motorno žago pri sečnji drevja, osebni varovalni opremi ter predstavitvi domačih in tujih primerov dobrih praks.

Po zaključku teoretičnega dela usposabljanja, sledi pregled motornih žag. V tem sklopu se prikaže postopke vzdrževanja motnih žag ter pravilne tehnike brušenja verige. Preveri se izpravnost motornih žag tečajnikov ter njihova ustreznost za varno in zdravo delo.

Po osvojenem teoretičnem znanju in opravljenem pregledu motornih žag, se izvede predstavitev osnovnih rezov z motorno žago. Tečajniki na poligonu pod budnim očesom inštruktorjev vadijo pravilno izvedbo vseh predstavljenih osnovnih rezov.

Drugi dan usposabljanja je namenjen delu z motorno žago v gozdu. Delo na terenu se začne s praktičnim prikazom pravilne sečnje drevesa, ki ga v obliki nazorne in komentirane predstavitve izvede inštruktor. Ob predstavitvi se ponovno razloži posamezne faze sečnje. V nadaljevanju dneva mora vsak tečajnik samostojno pod nadzorom inštruktorja posekati, odžagati in skrojiti vsaj eno drevo.

Po zaključenem delu udeleženci izpolnijo anketni vprašalnik in prejmejo potrdila o udeležbi na usposabljanju.

Priloga 1: Izjava – fizične osebe
Priloga 2: Opis vsebine

LOKACIJA TEČAJA: Vaški dom Hrpelje, Na Gorici 2

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane