Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Povzetek za javnost – Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja – Pobuda DPN / DIIP

Občina Hrpelje-Kozina v skladu s pozivom Ministrstva za okolje in prostor ter Direkcije RS za vode objavlja povzetek za javnost, ki ga je pripravilo MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE.

Namen pobude v postopku umeščanja prostorske ureditve v prostor je na osnovi analize javno razpoložljivih podatkov in strokovnih podlag pripraviti predlog izvedljivih variantnih rešitev z opredelitvijo območja. Tako pripravljena pobuda predstavlja osnovni prostorski dokument za obravnavane prostorske ureditve v fazi odločanja o pripravi načrta.

Kot je razvidno iz povzetka za javnost, gre za prvi korak v postopku. Okoljsko ministrstvo in Direkcija za vode sta občino pozvala, naj v okviru postopka poda smernice, ki jih pripravljamo skupaj z občinami na območju urejanja vodooskrbe, torej z občinami Pivka, Ilirska Bistrica in Divača.

Občina Hrpelje-Kozina bo ob tem vztrajala pri že oblikovanem stališču, da Brkini niso primerni za tako velike infrastrukturne projekte, saj bi njihova izvedba znatno znižala kakovost življenja prebivalcev, močno okrnila možnosti za razvoj butičnega turizma, spremenila mikroklimo na območju ter posledično okrnila možnosti za kmetijstvo in sadjarstvo, po katerih so Brkini tako znani. Na morebitno poslabšanje kakovosti življenja prebivalcev v primeru tako velikega infrastrukturnega projekta ne opozarjamo le na Občini Hrpelje-Kozina, ampak so se za ohranjanje območja aktivno angažirali tudi prebivalci, povezani v civilno iniciativo.

Javnost bomo o smernicah, ki jih bomo oblikovali skupaj s preostalimi občinami, obvestili, ko bo postopek njihovega oblikovanja zaključen. Kot je razvidno iz povzetka za javnost, bo nato sledila analiza smernic, ki jo bodo izvedle pristojne službe (2. korak), študija variant (3. korak), nato pa bo sledila javna obravnava (4. korak). V okviru 4. koraka postopka bo tudi širša javnost lahko podala pripombe in predloge. O poteku postopka in možnostih vključevanja vanj vas bomo obveščali tudi na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

Povzetek za javnost

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane