Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

 

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.


Pravna podlaga:

Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06, 93/07)

 

 

 

Taksa:

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010 ZUT UPB5) znaša 22,66 EUR

  

 

 

 

Kontaktna oseba:

Robert Kastelic

(05) 620 53 66, robert.kastelic@hrpelje-kozina.si

 

 

Vloga:

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane