Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pridobitev odločbe za plakatiranje

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev odločbe, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

Pravna podlaga:

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Hrpelje-Kozina

Taksa:

Za pridobitev odločbe o plakatiranju se plača taksa v višini 22,70 eura. Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo:

IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za oddajo vloge:

8 dni pred plakatiranjem

Kontaktna oseba:

Ester Mihalič

(05) 620 53 60, ester.mihalic@hrpelje.si

Vloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane