Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga za uporabo poslovnh prostorov občine Hrpelje – Kozina

 

Opis postopka:
Vlagatelj poda prošnjo za uporabo poslovnih prostorov občine Hrpelje – Kozina z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .
 
Pravna podlaga:

Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 18/2012)

 

Kontaktna oseba:

Ester Mihalič

(05) 620 53 74, ester.mihalic@hrpelje-kozina.si

 

Vloga:

 docvloga.doc 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane