Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Državni prostorski načrti

Državni prostorski načrti na območju občine Hrpelje – Kozina – sprejeti in v sprejemanju:

Državni prostorski načrt za počivališče tovornih vozil Železni most ob avtocesti Kozina-Klanec
Faza: sklep o začetku priprave

Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača – Koper
Faza: sprejet 1.8.2014
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11 in 59/14)

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Faza: sprejet 23.11.2012
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Ur.l. RS, št. 88/2012)

Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec
Faza: sprejet 30.6.1998
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kozina-Klanec (Ur.l.RS št. 48/98)

Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina
Faza: sprejet 9.8.1996
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Divača–Kozina (Ur.l.RS št. 44/96)

Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec–Srmin
Faza: sprejet 29.6.1999
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin (Ur.l. RS št. 51/99)

Več informacij na portalu Ministrstva za okolje in prostor.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane