Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javne razgrnitve

Občinski prostorski akti:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok (od 12.5.2021 do vključno 11.6.2021) – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3 (od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021) – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – ZAKLJUČENA  (Od 12.03.2019 do vključno 12.04.2019)

Postopki lokacijskih preveritev:

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje (2560) od od 18.2.2021 do vključno 4.3.2021 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za industrijski objekt na parceli št. 2845/24 k.o. Hrpelje (2560) od 11.1.2021 do vključno 25.1.2021 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP HK-8 od 10.6.2020 do vključno 24.6.2020  – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju parcel št. *172 in 2963/1 k.o. Hrpelje (2560) od 11.2.2020 do vključno 25.2.2020 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560) od 28.10. do 11.11.2019 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 3327/5 in 3329/4 k.o. Hrpelje (2560) d 28.10. do 11.11.2019 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev dopolnitve elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica od 28.5. do 11.6.2019 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica od 10.5.2019 do 24.5.2019 – ZAKLJUČENA

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parceli št. 3125/1 k.o. Hrpelje od 10.5.2019 do 24.5.2019 – ZAKLJUČENA

Javni razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parceli št. 3194/1 k.o. Hrpelje od 10.5.2019 do 24.5.2019 – ZAKLJUČENA

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane