Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Proračun 2017-2018

Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2017 in 2018

   A) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za   leto 2017

ODLOK o proračunu 2017

Proračun 2017,2018-posebni del PRIHODKI

Proračun 2017,2018-posebni del ODHODKI

Obrazložitev proračuna – 2017

Sklep proračun 2017

   B) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018

Proračun 2017,2018-posebni del PRIHODKI

Proračun 2017,2018-posebni del ODHODKI

Obrazložitve proračuna 2018

Sklep proračun 2018

  • Priloge proračuna: 2017,2018:

Predlog kadrovskega načrta 2017 in 2018

NRP 2017 2018

  • Pripombe na osnutek proračuna 2017,2018:

Obrazložitve pripomb 2017 2018

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane