Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta.

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.

pdfporocilo_volitve_os.pdf1 MB

pdfporocilo_volitve_zupan.pdf407.98 KB

pdfporocilo_volitve_zupan_drugi_krog.pdf317.88 KB 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana.

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta.

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

7. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

 

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se morajo pred pričetkom seje izkazati s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi, zato obvezno s seboj prinesite potrdilo o izvolitvi, ki ste ga prejeli po pošti.

 

Zvonko Benčič Midre

župan

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane