Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

15. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 15. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo 

v  ČETRTEK, dne 22.12.2016  ob 17.00  uri v VAŠKEM  DOMU KRVAVI POTOK

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 20.10.2016

  Zapisnik-14-redne-seje-os-20-10-2016-osnutek

 Zapisnik 14 redne seje OS, 20.10.2016-končni

4.) Osnutek  Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2017- predstavitev in splošna razprava – predstavitev idejnih projektov

Posebni prihodki -2017 

Posebni odhodki-2017

Predlog-sklepa-proracun-2017

5.) Osnutek  Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2018- predstavitev in splošna razprava

Predlog-sklepa-proracun-2018

Priloga k proračunu : 2017,2018

Predlog-kadrovski-nacrt-2017-in-2018

NRP-2017-2018

6.) Sklepanje o potrditvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2017 in 2018

Letni-nacrt-ravnanja_2017-2018

7.) Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2017 in 2018

NUSZ-vrednost-tocke-2017-in-2018-z

8.) Obvestilo o začasnem financiranju za leto 2017

Sklep-o-zac-financ-2017-jan-mar

9.) Sklepanje o izdaji soglasja k spremembi Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov

ora-soglasje-k-spremembam-statuta-2016

10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

-Odgovori na vprašanje z zadnje seje

 Odgovor-Kraski-vodovod

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane