Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

18. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Štev.: 032-7/2021-1

Datum: 7. 12. 2021

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

 v sredo, 15. 12. 2021 ob 17.00 uri

v Kulturnem domu Hrpelje

na naslovu Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina

 Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda
 3. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje – Kozina
 5. Rebalans proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022
 6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrpelje – Kozina
 7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina
 8. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijskega programa (IP) – Ureditev mestnega trga
 9. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje – Vrtec Sežana
 10. Potrditev sklenitve izvensodne poravnave za poplačilo terjatve iz naslova doplačila institucionalnega varstva
 11. Strategija razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022 – 2028
 12. Razno

Dodatno gradivo za sejo, in sicer sklepe in stališča odborov in komisije ter odgovore na svetniška vprašanja:

Seja bo izvedena ob upoštevanju navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. (05) 680 01 50 ali 041/377-058 ali na elektronski naslov maja.korosec@hrpelje.si.

Prisotnost: Prisotnost

Poročilo o seji: Poročilo o glasovanju na seji

Zapisnik 18. redne seje (potrjen na seji občinskega sveta dne 2. 2. 2022): Zapisnik 18. redne seje_potrjen dne 2. 2. 22

                                                                                                Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                         županja

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane